เรือนนอน ห้องพักครู ฐานผจญภัย

Rooms & Adventures

ที่พักนักเรียน

ที่พักนักเรียน

ที่พักนักเรียนจำนวน 12 หลัง (Shelters)ทั้งชายและหญิง พร้อมบริการหมอน ผ้าห่ม จุดแขวนเสื้อ ห้องน้ำรวม/เดี่ยวและห้องน้ำในตัวบ้าน.

ที่พักนักเรียน
ที่พักนักเรียน

ราวตากผ้าข้างบ้านพัก
ราวตากผ้าข้างบ้านพัก
ชั้นวางรองเท้า
ชั้นวางรองเท้า
บ้านพักนักเรียน

32,273 total views, 14 views today

ที่พักครู

ที่พักครู ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี

ที่พักและอาหารครู ประกอบด้วยห้องนอน 12 ห้องและบ้านพักผู้บริหาร 3 หลัง ภายในประกอบด้วยหมอน ผ้าห่ม เครื่องปรับอากาศ ระบบทีวีดิจิตอล ห้องน้ำภายใน บริการด้านอาหารจำนวน 3-4 อย่าง บริการส้มตำ กาแฟ โอวัลติน ขนมปังตลอดระยะเวลาการเข้าพัก

เรือนพักผู้บริหาร
เรือนพักผู้บริหาร

ภายในห้องพักครู
ภายในห้องพักครู
บ้านพักครู
บ้านพักครู
จุดทานอาหารครู
จุดทานอาหารครู

31,845 total views, 15 views today

ฐานผจญภัย

ฐานผจญภัย ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี-กาญจนบุรี

ฐานผจญภัย ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี-กาญจนบุรีมีทั้งหมด 25 ฐาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยทีมวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด อาศัยความสมัครใจและตั้งใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
https://www.suppamascamp.com/wordpress/adventures-2/

เอเรียลน้ำ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี
เอเรียลน้ำ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี
ฐานนินจา ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี
ฐานนินจา ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี
ภาพฐานสไลด์เดอร์ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี
ภาพฐานสไลด์เดอร์ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี

32,520 total views, 16 views today

YOUTUBE

PRICE RATE & Capacity
600
Capacity (นักเรียน)
70
Capacity (ครู)