ฐานผจญภัย ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อำเภอโพธาราม ราชบุรี จำนวน 23 ฐานสามารถสัมผัสความเร้าใจได้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประชาชทั่วไป

 2,013 total views,  2 views today