ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ

ทางค่ายมีบริการรับส่งผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วย หากฉุกเฉินจะมีรถมูลนิธิสว่างราชบุรีคอยบริการ และนำส่งโรงพยาบาลเช่นกัน พื้นที่ของค่ายมีรั้วรอบขอบชิด สามารถทำกิจกรรมได้ที่ส่วนตัวไม่รบกวนชาวบ้านใกล้เคียง

30,909 total views, 26 views today