ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ

ทางค่ายมีบริการรับส่งผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วย หากฉุกเฉินจะมีรถมูลนิธิสว่างราชบุรีคอยบริการ และนำส่งโรงพยาบาลเช่นกัน พื้นที่ของค่ายมีรั้วรอบขอบชิด สามารถทำกิจกรรมได้ที่ส่วนตัวไม่รบกวนชาวบ้านใกล้เคียง

 42,561 total views,  2 views today